Poniżej moja lista podstawowych gitowych aliasów, które na dzień dzisiejszy najczęściej mi się w pracy i na co dzień przydają:

[alias]
	cm = commit -m
	ss = status
	co = checkout
	cob = checkout -b
	mg = merge
	mf = merge --ff-only
	pl = pull
	plf = pull --ff-only
	ps = push
	pst = push --tags
	fp = fetch --prune
	cp = cherry-pick
	dog = log --all --decorate --oneline --gprah
	fhs = flow hotfix start
	fhf = flow hotfix finish
	fbs = flow bugfix start
	fbf = flow bugfix finish
	ffs = flow feature start
	fff = flow feature finish
	frs = flow release start
	frf = flow release finish

Mam cichą nadzieję, że komuś poza mną to się przyda. Aliasy dodajemy do pliku konfiguracyjnego repozytorium lub przy pomocy komendy w gicie:

$ git config --global alias.br branch

Author : m4rlb0r0

Aktualnie siedzę we frontendzie. Na co dzień koduję HTML5, CSS3 (SASS) i JavaScript na potrzeby PrestaShop. Gdy zajdzie potrzeba nurkuję w backend do PHP i MySQL gdzie zaczynałem swoją przygodę z zaawansowaną developerką. Ciągły rozwój :)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Profesjonalny Hosting