Docker-compose – aktualizacja Home Assistant

Docker-compose – aktualizacja Home Assistant

Zaloguj się do powłoki shell swojego urządzenia za pomocą protokołu SSH. Następnie musimy przejść do katalogu, w którym mamy plik docker-compose.yml z konfiguracją kontenera homeassistanta. Następnym wywołujemy komendę pobierającą najnowsze obrazy Dockera: Po zakończeniu pobierania najnowszych plików musimy przebudować kontener: […]

Profesjonalny Hosting